Rodinný dom Vajnory

Objekt rodinného domu je navrhnutý v zmysle individuálnych potrieb užívateľa. Na rozdiel od katalógových projektov rodinných domov pri projektovaní týchto objektov zohľadňujeme potreby a želania budúceho užívateľa, špecifiká lokality, v ktorej sa objekt má nachádzať, orientáciu k svetovým stranám i charakter okolitej zástavby.

Rodinný dom
projekt RD Vajnory - projekt
RD Vajnory - projekt RD Vajnory - projekt

Centrum zdravotno - sociálnej starostlivosti domov dôchodcov Trstice

Centrum poskytuje komplexnú opatrovateľskú a odbornú zdravotnú starostlivosť pre 70 ubytovaných osôb, uvedené do prevádzky v roku 2003. Zariadenia tohto typu, ktoré sme navrhli a vyprojektovali sa v súčasnosti realizujú v Handlovej (35 osôb) – rekonštrukcia, v Pustých Úľanoch (35 osôb) - novostavba.

Centrum zdravotno sociálnej starostilivosti - Trsitce Centrum zdravotno sociálnej starostilivosti - Trsitce
Projekt centra Projekty domov Projekty domov Projekty domov Projekty domov
Projekty domov Projekty centier Projekty centier Projekty centier

Nadstavba na námestí SNP

Bratislava

Nadstavba SNP
Nadstavba SNP

Byty Trstice

Celkom 31 nájomných domov s 3-izbovými bytmi je postupne realizovaných formou radovej zástavby v niekoľkých uličných blokoch. Každý byt má samostatný vstup, vlastnú terasu i možnosť budúcej dostavby v priestoroch podkrovia. Objekty sú realizované tradičnou technológiou, postupne sú uvádzané do užívania od roku 2004.

Trsitce
Byty Trstice Projekty domov Projekty domov
Byty Trstice Projekty domov Projekty domov

Nízkopodlažná bytová výstavba

Chorvátsky Grob

Chorvátsky Grob
projekt
Chorvátsky Grob - projekt

Interiéry

Navrhovanie interiérov občianskych a bytových stavieb. Návrh typových aj atypických prvkov, zariadenia nábytku, svietidiel, celkové dotvorenie priestorov. Návrh atypického nábytku – spolupráca s výrobcami.

Interiéry
Interiéry domov Interiéry domov Projekty interérov domov
Ptojekty interiérov Projekty interérov domov

Nadstavba na Bezručovej ulici

Nadstavba obytného domu na Bezručovej ulici v Bratislave. Objekt nadstavby predstavuje reprezentačný priestor dvojúrovňového bytu s 5 izbami a ostatným príslušenstvom.

Nadstavba Bezručova
Nadstavba Bezručová - projekt Nadstavba Bezručová - projekt
Nadstavba Bezručová - projekt Nadstavba Bezručová - projekt

Apoštolská Nunciatúra

Veľvyslanectvo Svätej stolice v Slovenskej republike, Bratislava.

Nunciatúra
Nunciatúra Projekt
Projekt

Rekonštrukcia administratívnej budovy

Bratislava

Spectrum Spectrum, rekonštrukcia
Spectrum rekonštrukcia Spectrum Spectrum rekonštrukcia
Spectrum rekonštrukcia Spectrum rekonštrukcia
(c) stefancovci.sk 2008-2010 | linky | upozornenie