Konzultácie

.energetické poradenstvo

Obhliadka existujúceho objektu, jeho energetické zhodnotenie a návrh zníženia tepelných strát. Poradenstvo o systémoch vykurovania a ohrevu TÚV s cieľom šetrenia prevádzkových nákladov. Konzultácie pred výmenou už nevyhovujúcich vykurovacích sústav za progresívne technológie, ktoré tepelnú energiu účinne a hospodárne využijú. Zmena stavieb (rekonštrukcia) z bežného štandardu na nízkoenergetický resp. pasívny. Energeticky pasívny dom – obhliadka objektu s výkladom, ( pre našich zákazníkov bezplatne, v priebehu spracovávania dokumentácie )

.realitné poradenstvo

Obhliadka a zhodnotenie stavebného pozemku z hľadiska využiteľnosti pre budúcu výstavbu pred jeho kúpou. Obhliadka a zhodnotenie technického stavu nehnuteľnosti pred jej kúpou. ...

.technický dozor

Odborný dohľad a konzultácia na stavbe počas výstavby pri realizácii dielčích konštrukcií ( okná, dvere, inštalácie, plášť ... ) s dôrazom na kategóriu stavby : nízkoenergetický dom (NED) a energeticky pasívny dom (EPD).

.zabezpečenie a vypracovanie

Zabezpečíme a vypracujeme : inžiniersko-geologický prieskum, svetlo - technický posudok, geodetické zameranie – výškopis a polohopis , zameranie a overenie inžinierskych sietí, energetický certifikát, Blower-door test, pasportizácia objektov, zameranie jestvujúcich objektov, expertízny posudok, statický posudok ...

.vykonávame

  • Obhliadky pozemkov pre budúcu výstavbu
  • Obhliadky jestvujúcich objektov
  • Architektonické, projektové a technické poradenstvo
  • Energetické poradenstvo
  • Investičné poradenstvo

Nechajte si poradiť od odborne spôsobilých projektantov
Uvidíte, že v konečnom dôsledku ušetríte

(c) stefancovci.sk 2008-2010 | linky | upozornenie | webdesign & seo by umstudio.net