logo - pasívny dom
obrázky zo stavby
obrázky zo stavby
obrázky zo stavby
obrázky zo stavby
obrázky zo stavby
obrázky zo stavby obrázky zo stavby
obrázky zo stavby obrázky zo stavby
obrázky zo stavby obrázky zo stavby
obrázky zo stavby obrázky zo stavby
obrázky zo stavby obrázky zo stavby
obrázky zo stavby obrázky zo stavby
obrázky zo stavby obrázky zo stavby
obrázky zo stavby obrázky zo stavby
obrázky zo stavby obrázky zo stavby
obrázky zo stavby obrázky zo stavby
obrázky zo stavby obrázky zo stavby
obrázky zo stavby obrázky zo stavby
obrázky zo stavby obrázky zo stavby
obrázky zo stavby obrázky zo stavby
obrázky zo stavby obrázky zo stavby
obrázky zo stavby obrázky zo stavby

Energeticky pasívny dom


.všeobecné informácie

Energeticky pasívny dom (EPD) je budova, ktorá si vystačí bez aktívneho vykurovacieho systému a väčšinu svojej potreby tepla čerpá z interných zdrojov tepla, zo slnečného žiarenia a z tepla z vnútra zeme. Pasívny dom vyžaduje o 80 % menej energie ako budova porovnateľnej veľkosti postavená štandardným postupom.

Naša projektová kancelária vyprojektovala energeticky pasívny dom, ktorý sa realizuje v obci Pusté Úľany.

Požadované technické parametre sa dosahujú tým, že domy majú dostatočnú izoláciu stien, podláh a stropov, sú správne orientované na svetové strany a sú schopné slnečnú energiu dostatočne akumulovať. Dobre riešený pasívny dom netreba v apríli, máji, septembri a októbri vykurovať.

Cieľom nadštandardného zateplenia pasívneho domu je teda zabrániť úniku slnečného tepla z budovy aj v najchladnejších zimných mesiacoch - december až február. Túto podmienku plnia konštrukcie, ktorých hodnota U < 0,15 W/m2.

Pri projektovaní pasívnych domov je potrebné dodržať nasledovné fyzikálne-technické vlastnosti obvodových a strešných konštrukcií:

  • tepelnoizolačné parametre obvod. plášťa:
    hodnota U < 0,15 W/(m2.K)
  • vzduchová priepustnosť n < 50 (1/h), tento údaj je preverovaný skúškou blower door test počas a po skončení výstavby
  • montáž okien pre energeticky pasívne domy:
    hodnota U < 0,85 W/(m2.K), hodnota g > 60%
  • zásadné vylúčenie tepelných mostov:
    hodnota y < 0,01 W/(m2.K)

.energeticky pasívny dom Pusté Úľany


.popis

Architektúra energeticky pasívneho domu (EPD) v Pustých Úľanoch, je jednoduchá a kompaktná. Dôležitá je orientácia domu vzhľadom na svetové strany, jeho dispozícia a veľkosť okenných otvorov. Tak ako pri severnom vetre sa snažíme otočiť voči nemu chrbtom a nevystavovať mu tvár a zapínanie na kabáte, tak aj pasívny dom je orientovaný smerom na juh. Na južnej, hlavnej fasáde sa nachádza veľkoryso zasklená stena a okná, kým na severnej fasáde je zasklenia menej. V prechodnom a zimnom období dopadajú slnečné lúče pod uhlom 30° a tým vnikajú hlbšie do interiéru, čím odovzdávajú teplo väčšej ploche. Pri návrhu takýchto objektov je potrebné nezaťažovať ich vikiermi a členitým pôdorysom, ktorý zväčšuje ochladzovanú plochu. Jednoduchosť tvarového riešenia stavby = menšia ochladzovaná plocha, tým menšie tepelné straty.


.technológia – vetranie a príprava TÚV

Jedná sa o kontrolované vetranie so spätným získavaním tepla. Ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) zabezpečuje 630 litrový zásobník vody a slnečné kolektory.

Charakteristickým znakom pre tieto domy je aj zemný kolektor. Je to zariadenie cez ktoré si rekuperačná jednotka (rekuperácia - spätné získavanie tepla zo spotrebovaného vzduchu), nasáva vzduch z exteriéru. K prvotnému ohrevu exteriérového vzduchu v zimnom období dochádza práve v tomto zemnom kolektore. Predstavte si plastovú rúru priemeru 200 mm uloženú cca 2 metre pod terénom. Je teda v prostredí, kde nikdy nemrzne a chladný vzduch prichádzajúci do tejto konštrukcie sa od tohto prostredia ohreje prvý krát. V Pustých Úľanoch je už uložený tzv. cirkulačný zemný kolektor. Jeho princíp je v tom, že rekuperačná jednotka vháňa vzduch z exteriéru do kolektora a tento vzduch cirkuluje v tomto zariadení, kým nemá teplotu prostredia kolektora. Ďalšie ohriatie tohto vzduchu dochádza po vstupe do rekuperačného zariadenia. Použitý vzduch s teplotou cca 20 °C odovzdá teplo predohriatemu vzduchu. Účinnosť použitej rekuperačnej jednotky je 90%. Vzduch je následne cez vzduchotechnické ploché potrubie rozvádzaný v interiéri domu.

V letnom období systém slúži ako chladiace zariadenie, nakoľko vzduch ochladený v zemnom kolektore pôsobí príjemne na klímu v objekte.

Poznámka: Zo skúseností obyvateľov už jestvujúcich pasívnych domov napr. v Rakúsku je známa vynikajúca kvalita s množstvom kyslíka v miestnostiach. Zdravotníci požadujú na udržanie zdravia 15 m3 čerstvého vzduchu na osobu a hodinu. Táto hodnota sa v zime v štandartnom dome nedá dosiahnuť a ich obyvatelia nemajú dostatok kyslíka. Možným následkom je strata výkonu a dokonca oslabenie imunitného systému. Riadené vetranie v pasívnom dome zabezpečuje nepretržité vetranie a vynikajúcu klímu. Pachy a škodliviny sú odvetrané. Navyše aj čerstvý vzduch je filtrovaný ešte pred vstupom do miestností. Preto sú peľoví alergici v pasívnom dome v zdravom a čerstvom vzduchu a nemajú dýchacie problémy.

Z týchto dôvodov sa v maximálnej miere používajú pevné zasklenia, čo vedie k prvotným investičným úsporám. V zime nie je potrebné aby vnikal studený vzduch do interiéru a tým tepelne zaťažil objekt vyššou spotrebou tepla. Naviac uvedené zariadenie zabezpečuje, že pri uzatvorených oknách je kvalita vzduchu vynikajúca.


.dôležité

Spoločná podmienka pre realizáciu pasívnych domov (a nielen týchto typov) je vždy klásť dôraz na dodržanie projektu a na kvalitné vypracovanie stavby v detaile . To sa dá docieliť aj tak, že nezávislá projektová kancelária dozoruje dodržanie dokumentácie priamo na stavbe, bez ohľadu na to, kto realizuje stavbu.

Energeticky pasívny dom v sekcii tvorba

.partneri projektu a realizácie

allmedia www.allmedia.sk Allmedia - Okenné a tesniace pásky atrea www.atrea.sk Špecialista na rekuperáciu tepla schield www.schiedel.sk Komínové systémy
bramac www.bramac.sk Strešné krytiny buderus www.buderus.sk Buderus - solárna technika isover www.isover.sk Tepelná izolácia
   baumit www.baumit.sk Baumit    energyconcept energyconcept.sk Energy Concept rekuperácia wienerberger wienerberg.sk Stenový a stropný systém generálny partner
rehau www.rehau.sk Výplne otvorov
(c) stefancovci.sk 2008-2010 | linky | upozornenie | webdesign & seo by umstudio.net