projekt rodinného domu

Vizualizácia rodinného domu

Architektonická kancelára - ateliér predmet činnosti

.návrh a projekt

Rodinný dom, bytový dom, administratívna budova, polyfunkčný objekt, penzión, domov dôchodcov, športový areál, obytná zóna...

Spracovávame všetky stupne projektovej dokumentácie:
investičný zámer, architektonická štúdia, dokumentácia pre územné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt, autorský dozor, interiéry, poradenstvo a konzultácie...

Z našej tvorby: Hospic a penziónZ našej tvorby: Pútnické miesto Skalka TvrdošínZ našej tvorby: Vizualizácia


.energetická efektívnosť

Nízkoenergetický dom, energeticky pasívny dom, nulový dom ... naša špecializácia - návrh a projekt optimálnej technológie pre vykurovanie, vetranie, spotrebu elektrickej energie a hospodárenia s vodou. Účinné a hospodárne využitie všetkých zdrojov a  zásob .: teplo pre vykurovanie,  prípravu TÚV , spotreba elektriny a vodné hospodárstvo. Máme skúsenosti s realizáciou energeticky pasívneho domu ...

.individuálny projekt

Pri návrhu RD berieme do úvahy Váš životný štýl, rovnako aj Vaše zvyky a obľúbené činnosti. Pri návrhu ostatných stavieb vypracujeme lokalitný program podľa Vašich požiadaviek v zmysle platných noriem. Pridáme naše skúsenosti a upozornenia počas spoločných rokovaní s cieľom : Vaša spokojnosť a kvalitná architektúra.

Ako sa WR počíta?

Vyberieme si nejaké najlepsie online casino napr s bonusom 100%. Takže do neho vložíme 50 € a ďalších 50 € dostaneme ako úvodnú bonus. Udáva ak nám casino plnenia podmienok bonusu napríklad "WR 12 (B + D)", znamená to, že musíme 12x prestávkovať celkový súčet čiastok "B-bonus"-bonusu a "D"-deposit-vkladu. V praxi je to tak, že sčítame 50 € vklad a 50 € bonus a máme 100 €. Tých 100 € prosázíme 12x a zistíme, že musíme prestávkovať čiastku 1200 €, aby nám kasíno vyplatilo získaný bonus. Znie to až nemožne, ale pri dodržaní istých zásad, ako nastavenie limitov to nie je nijako nereálne.


(c) stefancovci.sk 2008-2010 | linky | upozornenie | webdesign & seo by umstudio.net